کتاب راهنمای متون فقه 3 – شهادت، قضا، میراث، وصیت – بر اساس کتاب تحریر الروضه – رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد- pdf

کتاب راهنمای متون فقه 3 - شهادت، قضا، میراث، وصیت - بر اساس کتاب تحریر الروضه - رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد- pdf

کتاب راهنمای متون فقه 3 – شهادت، قضا، میراث، وصیت – بر اساس کتاب تحریر الروضه – رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد- pdf

کتاب راهنمای متون فقه 3
مباحث شهادت، قضا، میراث، وصیت
بر اساس کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه
نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی
مخصوص رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد
شامل متن عربی به همراه ترجمه فارسی
شامل 340 صفحه با فرمت pdf…

نوشته کتاب راهنمای متون فقه 3 – شهادت، قضا، میراث، وصیت – بر اساس کتاب تحریر الروضه – رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد- pdf اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.