پاک کردن نوشته خودکار

پاک کردن نوشته خودکار

به نام خدا استفاده غیر اصولی پیامد یانونی داشته و فروشگاه تعهدی ندارد 
این بجث بیشتر برای پاک کردن جوهر روی اسناد مهم و غیر قابل تهیه مجدداست مورد استفاده‌دارد و لاغیر 
مورد استفاده موادی است که بی شک در بیشتر خانه های شهری موجود است 
مایع ب……..  
بهمیزان لازم در……..ی و آبکشی 
البته برای جلوگیری از …. در سطح کاغذ دور محل مورد نظر را با م…….شستشوی دست محصور نمایید 
 
 …

نوشته پاک کردن نوشته خودکار اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.