دانلود کتاب ترانه های فایز عبدالمجید زنگویی

دانلود کتاب ترانه های فایز عبدالمجید زنگویی

دانلود کتاب ترانه های فایز عبدالمجید زنگویی

 کتاب ترانه های فایز عبدالمجید زنگویی-فایز در ادبیات فارسی و صنایع عروضی وبدیعی مطالعه وتسلطی دقیق داشته و در بسیاری از دوبیتی های او صنعت جناس به گونه ای جالب دیده می شود مانند دوبیتی های زیر که درآنها طبع خود را آزموده است.بی آن که تعقید وتکلفی به کاربرد در نهایت روانی وسادگی اما نه سادگی نثرگونه:کنم مدح خم ابروت یا روتنهم نام لبت یاقوت یا قوتیقینم هست فایز زنده گرددرسد برتختۀ تابوت تا بوتدل من حالت پروانه داردبه آتش سوختن پروا…

نوشته دانلود کتاب ترانه های فایز عبدالمجید زنگویی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.