کتاب اثر مرکب دارن هاردی

کتاب اثر مرکب دارن هاردی

کتاب اثر مرکب دارن هاردی

کتاب اثر مرکب دارن هاردی
 
ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کندر هر کار و هر حالکار ، تفریح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشامیدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نیایش و….
زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشدهمابه اشتباه اینگونه میاندیشیم:درسم تمام شود راحت شومغذایم را بپزم راحت شوماتاقم را تمیز کنم راحت شومبالاخره رسیدم…. راحت شدماوه چه پروژه ای… تمام شود راحت شوم
 
تمام شود که چه شود؟مادامی که…

نوشته کتاب اثر مرکب دارن هاردی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.