افسانه هائی از حاتم طائی

افسانه هائی از حاتم طائی

افسانه هائی از حاتم طائی

افسانه هائی از حاتم طائی
گردآورنده: مرسده
 
 
سخنی در باب کتاب:حاتم طائی را گروهی عرب و جمعی ایرانی می‌پندارند. بعد از استیلای اعراب بر ایران غالب ادبیات کشور ما نیز بدست اعراب افتاد و این قوم به همان گونه که کلماتی ناهنجار از زبان خود را در زبان شیرین فارسی جایگزین نمودند بر ادبیات کشور ما نیز تجاوز کرده و غالب آثار بزرگان و منظومه‌های شیرین و آثار نثر مولفین و محققین ایران راهم از آن خود معرفی نمودند. حتی به کرات دیده شده که…

نوشته افسانه هائی از حاتم طائی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.