زندگی های کالبدی من

زندگی های کالبدی من

زندگی های کالبدی من

زندگی های کالبدی من

نویسنده: طهمورث کارگر

 
یک رمان خاص است که مجموعه وقایعی را ، از زبان یک روح بیان می کند.این کتاب ، مبتنی به مرزهای زمان و مکان نیست ، و هیچ شباهتی به سایر رمان ها ندارد .یک رمان خاص است که از تهران و از زبان یک استاد دانشگاه ، شروع می شود ، سپس به خاطرات و زندگی های مکرر یک روح ، متصل می شود ، آنگاه مجددا به ابتدای داستان پیوند می خورد و سوالات و پرسش هائی که در ذهن مخاطب ایجاد شده ، پاسخ می دهد.این رمان دارای ماهیت…

نوشته زندگی های کالبدی من اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.