ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
۱-۱ترکیب های حلقوی آروماتیک… ۱
۱-۲آروماتیستی.. ۱
۱-۳معیارهای آروماتیک بودن. ۲
۱-۴ بیان کمی آروماتیستی.. ۳
۱-۴-۱ جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته. ۳
۱-۴-۲ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی.. ۴
۱-۴-۳تاثیر پذیری مغناطیسی.. ۴
۱-۴-۴ شاخصهای ناشی از نطریه اتم در مولکول. ۵
۱-۴-۵ مدل هماهنگ کروی آروماتیسیتی.. ۶
۱-۵ترکیبهای X3Y3H6 7
۱-۶بورازین.. ۸
۱-۶-۱سنتز. ۸
۱-۶-۲ویژگیها ۸
۱-۶-۳ساختار. ۹
۱-۶-۴مزومرها ۹
۱-۶-۵واکنشها…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *