بایگانی دسته ها: آموزش و پرورش

پاورپوینت ارتباطات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

پاورپوینت ارتباطات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ارتباطات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27   پاورپوینت… ادامه مطلب »

پاورپوینت نقش رسانه ها در تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

پاورپوینت نقش رسانه ها در تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت نقش رسانه ها در تحولات فرهنگی درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی  … ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت چگونه تصمیم بگیریم درس 4 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت چگونه تصمیم بگیریم درس 4 مطالعات اجتماعی ششم عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چگونه تصمیم بگیریم درس 4 مطالعات اجتماعی پایه ششم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید:… ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چیست درس 3 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چیست درس 3 مطالعات اجتماعی ششم   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چیست درس 3 مطالعات اجتماعی پایه ششم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد… ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی… ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت انسجام فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت انسجام فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت انسجام فرهنگی ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt… ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت فرهنگ ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت فرهنگ ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت فرهنگ ما ایرانیان درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید:… ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی درس 5 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی درس 5 مطالعات اجتماعی ششم عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی درس 5 مطالعات اجتماعی پایه ششم   فرمت: پاورپوینت ppt… ادامه مطلب »