بایگانی دسته ها: سایر رشته های پزشکی

ویژگی پروتئومیک و متابولومیک بیمار کوید19

ویژگی پروتئومیک و متابولومیک بیمار کوید19 تشخیص زودهنگام و درمان موثر بیماران کوید19 مشکل اصلی باقی می‌ماند . در اینجا , ما پروفایلینگ پروتئینی و متابولیک سرم‌ها را از 46… ادامه مطلب »

عوامل موثر بر آرایش سلول‌ها در طول تقسیمات اولیه باکتری‌ها

عوامل موثر بر آرایش سلول‌ها در طول تقسیمات اولیه باکتری‌ها در صفحات آگار، سلول‌های دختر Escherichia coli به صورت دو طرفه می‌لغزند و در طول دور اول شکافت دو جزیی… ادامه مطلب »