بایگانی برچسب: آموزش و پرورش

فصل اول: حل مسئله: الگویابی، رسم شکل

فصل اول: حل مسئله: الگویابی، رسم شکل سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله، الگوها و راهبرد رسم شکل از مباحث فصل اول کتاب… ادامه مطلب »

فصل اول: عدد نویسی

فصل اول: عدد نویسی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث عدد نویسی از مباحث فصل اول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل اول: الگوها

فصل اول: الگوها سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث الگوها از مباحث فصل اول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان قرار داده… ادامه مطلب »

فصل اول: ماشین ورودی – خروجی

فصل اول: ماشین ورودی – خروجی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث ماشین ورودی- خروجی از مباحث فصل اول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده… ادامه مطلب »

فصل اول: میلیون

فصل اول: میلیون سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث معرفی میلیون از مباحث فصل اول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل دوم: حل مسئله

فصل دوم: حل مسئله سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل دوم: شناخت کسرها

فصل دوم: شناخت کسرها سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث شناخت کسرها از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان قرار… ادامه مطلب »

فصل دوم: جمع و تفریق کسرها

فصل دوم: جمع و تفریق کسرها سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث جمع و تفریق کسرها از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده… ادامه مطلب »

فصل دوم: تساوی کسرها

فصل دوم: تساوی کسرها سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث تساوی کسرها از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل دوم: ضرب عدد در کسر

فصل دوم: ضرب عدد در کسر سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث ضرب عدد در کسر از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای… ادامه مطلب »