بایگانی برچسب: آموزش و پرورش

پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی دهم انسانی

پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی دهم انسانی   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی دهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 78منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا… ادامه مطلب »

پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 87منطبق با مطالب و رئوس کتاب… ادامه مطلب »

پاورپوینت درس 1 الدرس الاول عربی 10 علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت درس 1 الدرس الاول عربی 10 علوم تجربی و ریاضی   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت درس اول الدرس الاول عربی دهم علوم تجربی و ریاضیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 73منطبق… ادامه مطلب »

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت… ادامه مطلب »

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید:… ادامه مطلب »

پاورپوینت هدف آفـرینش درس 1 دین و زندگی 1 پایه 10

پاورپوینت هدف آفـرینش درس 1 دین و زندگی 1 پایه 10 عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت هدف آفـرینش درس اول دین و زندگی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید:… ادامه مطلب »

پاورپوینت پر پرواز درس 2 دین و زندگی 1 پایه 10

پاورپوینت پر پرواز درس 2 دین و زندگی 1 پایه 10 عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت پر پرواز درس دوم دین و زندگی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید:… ادامه مطلب »

پاورپوینت پنجره ای به روشنایی درس 3 دین و زندگی 1 پایه 10

پاورپوینت پنجره ای به روشنایی درس 3 دین و زندگی 1 پایه 10 عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت پنجره ای به روشنایی درس سوم دین و زندگی 1 پایه دهم فرمت:… ادامه مطلب »

پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی 10 علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی 10 علوم تجربی و ریاضی   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت درس هفتم الدرس السابع عربی دهم علوم تجربی و ریاضیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 72منطبق… ادامه مطلب »

پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی 10 علوم تجربی و ریاضی

پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی 10 علوم تجربی و ریاضی   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی دهم علوم تجربی و ریاضیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 67منطبق… ادامه مطلب »