بایگانی برچسب: آموزش و پرورش

فصل اول: میلیون

فصل اول: میلیون سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث معرفی میلیون از مباحث فصل اول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل دوم: حل مسئله

فصل دوم: حل مسئله سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان… ادامه مطلب »

فصل دوم: شناخت کسرها

فصل دوم: شناخت کسرها سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث شناخت کسرها از مباحث فصل دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما عزیزان قرار… ادامه مطلب »

فصل پنحم: عدد مخلوط

فصل پنحم: عدد مخلوط سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد مخلوط و نکات تکمیلی آن از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای… ادامه مطلب »

فصل پنجم: عدد اعشاری

فصل پنجم: عدد اعشاری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث معرفی عدد اعشاری از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث جمع و تفریق اعداد اعشاری از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله و حدف حالت های نامطلوب از مباحث فصل سوم… ادامه مطلب »

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی… ادامه مطلب »

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث ضرب دو عدد دو رقمی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث محاسبه ی حاصلضرب از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »