بایگانی برچسب: آموزش

دانلودپاورپوینت درس اول عربی هشتم

دانلودپاورپوینت درس اول عربی هشتم دانلودپاورپوینت درس اول عربی هشتم این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر54 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس دوم عربی هشتم

دانلودپاورپوینت درس دوم عربی هشتم دانلودپاورپوینت درس دوم عربی هشتم این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر51 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس سوم عربی هشتم

دانلودپاورپوینت درس سوم عربی هشتم دانلودپاورپوینت درس سوم عربی هشتم این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر48 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس اول آموزش قرآن هشتم سوره مومنون و نور

دانلودپاورپوینت درس اول آموزش قرآن هشتم سوره مومنون و نور دانلودپاورپوینت درس اول آموزش قرآن هشتم سوره مومنون و نور این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر15 اسلاید آماده و… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس دوم آموزش قرآن هشتم سوره فرقان

دانلودپاورپوینت درس دوم آموزش قرآن هشتم سوره فرقان دانلودپاورپوینت درس دوم آموزش قرآن هشتم سوره فرقان این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر17 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد…. ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس سوم آموزش قرآن هشتم سوره شعراء

دانلودپاورپوینت درس سوم آموزش قرآن هشتم سوره شعراء دانلودپاورپوینت درس سوم آموزش قرآن هشتم سوره شعراء این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر17 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد…. ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن هشتم

دانلود پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن هشتم دانلود پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن هشتم این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر17 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس6 مطالعات هشتم(قوه قضاییه)

دانلودپاورپوینت درس6 مطالعات هشتم(قوه قضاییه) دانلودپاورپوینت درس6 مطالعات هشتم(قوه قضاییه) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر23 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس 1مطالعات هشتم(تعاون)

دانلودپاورپوینت درس 1مطالعات هشتم(تعاون) دانلودپاورپوینت درس 1مطالعات هشتم(تعاون) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر31 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از… ادامه مطلب »

دانلودپاورپوینت درس 2مطالعات هشتم(تعاون2)

دانلودپاورپوینت درس 2مطالعات هشتم(تعاون2) دانلودپاورپوینت درس 2مطالعات هشتم(تعاون2) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر28 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از… ادامه مطلب »