بایگانی دسته ها: کارآفرینی

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول نام کتاب : پدر پولدار پدر بی پول نویسنده :  رابرت کیوساکی مترجم : فرزام حبیبی اصفهانی فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب مدیریت و واگذاری کارها

کتاب مدیریت و واگذاری کارها نام کتاب : مدیریت و واگذاری کارها نویسنده : برایان تریسی مترجم : ژان بقوسیان و بنفشه عطرسائی فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب تجارت در قرن 21

کتاب تجارت در قرن 21 نام کتاب : تجارت در قرن 21 نویسنده : رابرت کیوساکی مترجم : مهشاد بیگیان فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول نام کتاب : پدر پولدار پدر بی پول نویسنده :  رابرت کیوساکی مترجم : فرزام حبیبی اصفهانی فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب مدیریت و واگذاری کارها

کتاب مدیریت و واگذاری کارها نام کتاب : مدیریت و واگذاری کارها نویسنده : برایان تریسی مترجم : ژان بقوسیان و بنفشه عطرسائی فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب تجارت در قرن 21

کتاب تجارت در قرن 21 نام کتاب : تجارت در قرن 21 نویسنده : رابرت کیوساکی مترجم : مهشاد بیگیان فرمت : pdf… جزئیات بیشتر / دانلود