بایگانی دسته ها: کامپیوتر

مقاله بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین

مقاله بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین عنوان مقاله فارسی: بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین و برنامه… ادامه مطلب »

مقاله سوئیچینگ انتقال بهینه قدرتمند تطبیقی

مقاله سوئیچینگ انتقال بهینه قدرتمند تطبیقی عنوان مقاله فارسی: سوئیچینگ انتقال بهینه قدرتمند تطبیقی با توجه به عدم قطعیت تقاضای برق گره خالص عنوان مقاله لاتین: Adaptive Robust Optimal Transmission… ادامه مطلب »

مقاله مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG

مقاله مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG عنوان مقاله فارسی: مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG عنوان مقاله لاتین: Overview… ادامه مطلب »

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی عنوان مقاله فارسی: کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک… ادامه مطلب »

مقاله سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی بر کلنی زنبورها

مقاله سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی بر کلنی زنبورها عنوان مقاله فارسی: یک سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی… ادامه مطلب »

مقاله مدل پیش بینی هوشمند برای شبکه برق منطقه ای با تولید پراکنده

مقاله مدل پیش بینی هوشمند برای شبکه برق منطقه ای با تولید پراکنده عنوان مقاله فارسی: مدل پیش بینی هوشمند برای شبکه برق منطقه ای با تولید پراکنده عنوان مقاله… ادامه مطلب »

مقاله فرض نرمال در شبیه سازی باقی مانده برای پیش بینی بار احتمالی

مقاله فرض نرمال در شبیه سازی باقی مانده برای پیش بینی بار احتمالی عنوان مقاله فارسی: فرض نرمال در شبیه سازی باقی مانده برای پیش بینی بار احتمالی عنوان مقاله… ادامه مطلب »

مقاله دو سنسور مجازی برای گیاهان فتوولتائیک با سرعت بالا با تکنولوژی FPGA

مقاله دو سنسور مجازی برای گیاهان فتوولتائیک با سرعت بالا با تکنولوژی FPGA عنوان مقاله فارسی: دو سنسور مجازی برای گیاهان فتوولتائیک با سرعت بالا با تکنولوژی FPGA عنوان مقاله… ادامه مطلب »